Podpisując niniejszy dokument, potwierdzają Państwo, że zaznajomili się z tym w jaki sposób AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz przetwarza Państwa dane osobowe, jak również, iż zaznajomili się Państwo z treścią naszych zasad przetwarzania danych osobowych w AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz, udostępnionych w załączniku (zwanych dalej „Zasadami”), które opisują przetwarzanie danych osobowych w AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz.

Państwa dane w ramach AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz będą przekazywane jej przeszkolonym pracownikom, którzy będą upoważnieni do ich przestrzegania w tym samym celu. Administratorem danych jest AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz NIP PL 647 129 45 30 (zwana dalej „Administratorem”).

Wyrażam zgodę na to, by AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz przetwarzała i ujawniała moje dane osobowe w ramach funkcjonowania bazy danych AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz, a także oferty usług i innych działań, innym odbiorcom bazy danych tak długo, jak to jest konieczne do celów wykorzystania takich danych i informacji do korzystania z bazy danych. W ramach funkcjonowania i świadczenia usług bazy danych będą przetwarzane następujące dane osobowe:

  1. Dane firmy: imię i nazwisko / nazwa firmy, REGON, NIP, NIP UE, VAT, KRS;
  2. Adres siedziby firmy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, adres dostawy, adres korespondencyjny;
  3. Telefon, adres e-mail, faks, SKYPE, nr komunikatora transportowego;
  4. Dane kierowcy: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego / paszportu, organ wydający dowód osobisty / paszport, pesel, numer telefonu do kierowcy, data urodzenia.

Dane osobowe, przetwarzane są w zakresie, w którym podmiot danych przekazał dane osobowe AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz, w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonych celów wynikających ze stosunku umownego oraz celu zapewnienia obowiązków prawnych przez ściśle określony czas.

Użytkownik, wyrażając zgodę potwierdza, że podane przez niego dane są prawdziwe i dokładne.

Państwa zgoda jest dobrowolna i mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie, w całości lub częściowo, pocztą, na adres siedziby Administratora. W przypadku odwołania zgody Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane do celu, dla którego wyrazili Państwo zgodę. Państwa dane osobowe podane w Zasadach będą przez nas jednak dalej przetwarzane dla celów, dla których zgodnie z prawem nie jest wymagana Państwa zgoda. Cele te zostały podane w Zasadach.

Administrator w ramach AWI-TRANS-SPED Arkadiusz Wachowicz jest upoważniony do wprowadzenia zmian w swojej polityce bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w taki sposób, by odzwierciedlała jej aktualne podejście do ochrony danych osobowych. W przypadku wprowadzenia takich zmian, podmiot zostaje o tym powiadomiony.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes